Dunav Soft LTD
Дунав Софт е компания за софтуерни и системни услуги. Нашата цел е да бъдем в помощ на дигитализацията на компаниите, както и за онлайн представяне на техният бизнес. Ние рабтим с най-новите технологии в света на ИТ.

Нашите услуги за Вашия успех
Разработка на софтуер

Имате нужда от система, която да покрие на 100 % Вашите изисквания по отношение на функционалност, скалируемост и надеждност.

Уеб сайтове

Помогнете на Вашия бизнес да се представи на най-голямата световна сцена - интернет

Blockchain

Разработка на децентрализирани приложения.

Свързване на системи

Създаване на решение, което да извършва обмен на информация между отделните системи.