Dunav Soft LTD
Не може да се управлява това, което не може да се измери...

Информационната система WorkTac служи за измерване на резултатите от Вашето производство. Чрез въвеждане на информация за извършените операции във всяка стъпка от производствения процес, се постига пълна проследимост на времето за изпълнение на всяка операция. При необходимост има възможност за проследимост и на използваните материали, чрез въвеждане на партидните номера на материалите. По този начин при последваща рекламация от клиент, ще можете да проследите всички поръчки, в изработката на които участва материал от проблемната партида.

Предимствата, които предлага системата са:
И още:
WorkTac може да бъде интегрирана с ERP системи, както и с други инормационни системи.